YASAL UYARI

Bu tüzük, Santé Bosphore’un www.santeboshore.com sitesinde navigasyonunuz sırasında işleyebileceğimiz ve toplayabileceğimiz Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığını ve koruduğunu tanımlar ve size bildirir.

Santé Bosphore sizden bazı Kişisel Verilerinizi vermenizi isteyebilir (aşağıda bölüm 2’de tanımlandığı gibi). Bu Kişisel Verileri sağlayarak, “İzlenen Amaçlar” bölümünün 4. bölümünde belirtilen amaçlar için işlenmemize açıkça izin vermiş olursunuz. Reddederseniz, Santé Bosphore tarafından sunulan bazı bilgilerden yararlanamayabilirsiniz.

Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016’da (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) kabul edilen 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve değiştirildiği şekliyle 6 Ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı Veri Koruma Kanunu uyarınca, Santé Bosphore sizi aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirir:

Denetleyicinin Kimliği

Kişisel Verilerin işlenmesinden sorumlu kişi ve iletişim bilgileri: Santé Bosphore 26, B Mohamed 5 Alger 16026 Algérie

Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilenlerdir ve toplama araçlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Onlar geliyor:

 • Sağlık Boğazında iletişim formu, toplanan Kişisel Veriler aşağıdaki gibi olacaktır: soyadı, adı; e-posta adresi;
 • çerezler yoluyla toplanan veriler (çerez yönetimi politikasına bakın)

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Bu amaçlar temel olarak aşağıdaki gibidir:

 • taleplerinize cevap vermek (iletişim formları aracılığıyla her türlü soru, randevu almak);
 • bilgileri ve dış iletişimi (bültenler ve broşürler) yönetmek;
 • sözleşme, yasal, düzenleme ve sözleşme yükümlülüklerimize uymak;
 • tedavi izlemeyi yönetmek;
 • taahhütlerimizi güvenli bir ortamda yürütmek.

Veri Saklama Süresi

Kişisel Verileriniz yukarıdaki amaçlara ulaşmak için gereken süre boyunca saklanır. Daha fazla bilgi için santebosphore.alger@gmail.com adresinden Veri Koruma Görevlimize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Alıcıları

Bu tür bir aktarım durumunda, Kişisel Verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanındaki Kişisel Verilerin sağladığı korumayla aynı şekilde korunmasını ve böylece Kişisel Verilerinizin dışarıda bulunan üçüncü bir tarafa iletilmesini sağlayacağız. Avrupa Ekonomik Alanı, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak yürütülecek ve uygun olduğu takdirde, Kişisel Verilerinize, tarafınızdan oluşturulan standart sözleşme hükümlerine erişebilecek üçüncü taraflarla uygulanacaktır. Avrupa Komisyonu.

Ekipmanınıza Yüklenmiş Çerezler

“Site” ye danışırken, terminalinizde göz atma işleminizle ilgili bilgiler, ifade ettiğiniz ve istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz ikincilere bağlı olarak, ikincisine kurulan çerez dosyalarına kaydedilebilir. Yalnızca bir çerezin yayıncısı, içerdiği bilgileri okuyabilir veya değiştirebilir.

“Siteye” göz atarak ve “Kabul ediyorum” ekini tıklayarak, onlar tarafından yerleştirilen çerezlerin yüklenmesine ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Ayrıca, aşağıda açıklanan koşullar altında terminalinize çerezlerin yüklenmesini reddetme seçeneğiniz de vardır.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, ziyaretçinin sabit diskine yüklenen bir dosyadır. Örneğin, çerezlerle bir ziyaretçinin tercihleri ​​yeniden kullanılabilir veya bir ziyaretçinin göz atma davranışı ölçülebilir. Böylece web sitesi, çerezleri kullanarak sağlanan hizmetler ve kullanıcı deneyimi açısından geliştirilebilir. Site aynı zamanda ziyaretçinin tercihlerine uyarlanmış bilgiler de sunabilir. Yalnızca bir çerez veren sitenin içerdiği bilgileri okuma veya değiştirme olasılığının yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Bir çerez az çok uzun bir faaliyet süresine sahip olabilir (sitenin kullanım süresinden birkaç yıla kadar). Sitenin veya çevrimiçi hizmetin sağlayıcısı, söz konusu çerezden yapılan kullanıma bağlı olarak bu süreye karar verir.

Onay Hakkında Önemli Bilgiler

Belirli çerezlerin depolanması veya okunması, sizinle ilgili herhangi bir Kişisel Verileri işlemedikleri veya talep ettiğiniz hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli oldukları için izninizin önceden toplanmasını gerektirmez. Yukarıda belirtilenler dışındaki çerezlerin depozitosu veya okunması önceden rızanız olmadan imkânsız.

İstediğiniz zaman, kullandığınız Çerezlerin depolanmasına veya okunmasına, cihazlarınızdan silerek veya aşağıda açıklandığı gibi tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek itiraz edebilirsiniz.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Santé Bosphore iki tür çerez kullanır:

 • Web sitelerinin düzgün çalışması için teknik olarak gerekli olan çerezler. Bu çerezler özellikle sitelerin ayrılmış ve kişisel alanlarına erişim sağlar.
 • İnternet kullanıcılarının tarama yaparken davranışlarını ölçmek ve analiz etmek için kullanılan çerezler. Bu çerezler, siteyi oluşturan çeşitli öğelerin (ziyaret edilen bölümler ve içerik, rotalar) sıklığı ve kullanımı hakkında istatistiklerin oluşturulmasını ve böylece içeriğinin ilgi ve ergonomisini geliştirmesini mümkün kılar.

Çerezlerin yönetiminin bir parçası olarak, Santé Bosphore’un aşağıdaki şirketlerle Google ve Facebook ile ortaklıklar kurması mümkündür. İkincisinin, hizmetlerinin iyileştirilmesinin bir parçası olarak toplanan verileri kullanmaları ve bunu Kişisel Verilere saygı gösterme politikalarına uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

Tarayıcınızı Yapılandırma

Yapabileceğiniz herhangi bir yapılandırma, web sitemizdeki taramanızı ve çerezlerin kullanılmasını gerektiren belirli hizmetlere erişim koşullarınızı değiştirebilir. Terminalinize çerezlerin kaydedilmesini yetkilendirebilir veya reddedebilir ve bu terminalin yapılandırmasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Tarayıcı yazılımınıza çerezlerin kaydedilmesini kabul ettiyseniz, bunlar terminalinizde özel bir alanda saklanır.

Terminalinize çerezleri kaydetmeyi reddettiyseniz veya orada kaydedilenleri silerseniz, web sitelerimizin belirli alanlarına göz atmak için gerekli olan belirli sayıda işlevden artık yararlanamayacaksınız. Gerekirse, işleyişi için gerekli olan çerezleri kaydetmemize veya danışmamıza ve reddetmiş veya silmenize neden olmamızın imkansızlığından kaynaklanan, web sitelerimizin bozulmuş işleyişiyle ilgili sonuçların tüm sorumluluğunu reddediyoruz.

Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri kabul eder. Ancak, bir site cihazınıza bir çerez yüklemeye çalıştığında bu çerezleri engellemeye karar verebilir veya tarayıcınızdan sizi bilgilendirmesini isteyebilirsiniz.

Çerezleri tercihlerinize göre yapılandırmak için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakın. Aşağıda, ana tarayıcıların çerez ayarı talimatlarının bağlantıları verilmiştir:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Daha genel olarak, sizi Ulusal Veri Koruma Komisyonu web sitesinin “İzleriniz” bölümüne davet ediyoruz.

Çerezleri Ne Kadar Tutuyoruz?

Size kişiselleştirilmiş kaliteli bir hizmet sunarken çerezlerin süresini mümkün olduğunca sınırlamaya çalışıyoruz. En uzun vaka 13 aydır.

Haklarınız

KVKK uyarınca, Kişisel Verileriniz üzerinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel Verilerinize erişim;
 • bunların düzeltilmesi;
 • bu, diğer düzenleme veya sözleşme gerekliliklerine aykırı değilse silme işlemleri;
 • taşınabilirliği (taşınabilirlik hakkı, verilerinizin bir kısmını yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen yapılandırılmış bir biçimde kurtarma olanağı sunar), işlem sizin onayınıza veya bir sözleşmeye dayalı olduğunda ve işlemler tarafından çalıştırıldığında otomatikleştirilmiş;
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine muhalefet (bu bağlamda, Santé Bosphore tarafından sunulan belirli hizmetlerin sizin için erişilebilir olmaması olabilir);
 • doğruluğunu (doğrulamak) ONAYLAMAK, TASDİK ETMEK, silinmesine karşı koymak veya yasal haklarınızı kullanmak veya savunmak için Kişisel Verilerinizin işlenmesini sınırlamak;
 • geri çekilmeden önce gerçekleştirilen rızaya dayalı olarak işlemenin yasallığına halel getirmeksizin rızanızın herhangi bir zamanda geri çekilmesi;

Haklarınızı kullanabilmek için lütfen santebosphore.alger@gmail.com adresinden Veri Koruma Görevlimize ulaşınız.

Bu Tüzüğün Değiştirilmesi

Bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu tüzük herhangi bir zamanda önceden rızanız olmadan değiştirilebilir.

İstediğiniz zaman, kullandığınız Çerezlerin depolanmasına veya okunmasına, cihazlarınızdan silerek veya aşağıda açıklandığı gibi tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek itiraz edebilirsiniz.