Akciğerlere dokunmak

uzman hekim ve ekip işidir.

Göğüs Cerrahisi

VATS, Özofagoskopi, Bronkoskopi, Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi,  Trakeal Stent gibi yöntemlerle uzmanlar tarafından cerrahi girişimler

Göğüs Cerrahisi Uygulamaları

En son teknoloji kullanılarak cerrahi müdehaleye ihtiyacı bulunan hastalara uzman göğüs cerrahları tarafından uygun tedavi ve cerrahi uygulamalar yapılmaktadır.

Göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu ile hastalıklarının ve travmaların cerrahi tedavileri için uzman göğüs cerrahları ile çalışıyoruz. Göğüs kafesinde doğuştan gelen bozukluklar, tümör oluşumları, solunum yollarında oluşan darlık ve tıkanmalar, tümörler ile akciğerler, diyafram ve yemek borusuna ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi hastalıkların teşhis ve tedavileri anlaşmalı özel hastanelerde yapılmaktadır.

Video Yardımlı Torokoskopi (VATS), Özofagoskopi, Bronkoskopi, Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi, Akciğerde Hacim Azaltıcı Cerrahi, Minimal invaziv göğüs cerrahisi, Diafragma Cerrahisi, Trakea Cerrahisi ve Trakeal Stent gibi yöntemler kullanılarak uzman hekimler tarafından cerrahi girişimler durumu uygun görülen hastaların tedavisi sırasında uygulanmaktadır.

Kanser Cerrahisi

Göğüs boşluğundaki kalp ve büyük damarlar hariç tüm organlarda ortaya çıkabilecek kanser hastalıklarının tedavisinde gerekli cerrahi uygulamalar uzman hekimlerce en son teknoloji kullanılarak teşhis ve tedavi edilmektedir. Kanser hastalıklarında kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ile gerekli görüldüğü durumlarda cerrahi ameliyatlarda gerçekleştirilmektedir. Cerrahi işlemin amacı tümörlerin ve çevresinin temizlenmesi şeklindedir. Hastanın durumuna, kanserin türüne ve evresine göre uzman hekimlerin önereceği yöntemle hastanın tedavisi yapılmaktadır.

İletişim Formu

Amfizem Cerrahisi (KOAH)

Uzun süre sigara kullanımına bağlı akciğerin kronik tıkayıcı hastalığı olan KOAH nefes darlığına sebep olmaktadır. İleri dönemde ilaç tedavisi işe yaramamaya başlar ve cerrahi müdehale gerekebilir. Bu dönemde, nefes darlığı da hızla artar ve hayati tehlike oluşturmaya başlar. Cerrahi tedavide hastalıklı bölgenin çıkarılması, video destekli torakoskopik cerrahi uygulaması (VATS), median sternotomi gibi tekniklerden hastaya uygun olanı ile gerçekleştirilir.

İletişim Formu

Tüberküloz Cerrahisi

Halk arasında verem olarak adlandırılan tüberküloz, tüberküloz bakterisinin aldığımız nefesle ciğerlerimize girmesi sonucu ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberküloz hastalığı olan ve tedavi olmamış kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılır ve bu solunum yoluyla bulaşır. Uzun süreli tedavi gerektirebilen tüberkülozda bazı durumlarda cerrahi girişimlere de ihtiyaç duyulur. Özellikle tedavide belirli bir başarı oranının yakalanmış olduğu hastalarda cerrahi tedaviye geçilerek akciğerin yüzey tabakasının çıkarılması hastaya uygun olan bir yöntemle alanında uzman göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirilir.

İletişim Formu

Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması

Kaburga kemikleri ile kaslar arasında kalan bölgede sıvının çeşitli nedenlere bağlı olarak birikmesi nedeniyle öksürme ve soluk alma sırasında göğüste ağrı ve nefes darlığı gerçekleşebilir. Ayrıca siroz, böbrek ve karaciğer hastalıkları ve organ yetmezlikleri sorunları bulunan hastalardada görülebilir. Sıvının boşaltılması için cerrahi müdehaleye ihtiyaç duyulur. Sıvı boşaltılmasının yanı sıra bu sıvının toplanmasının sebepleride araştırılarak gerekli tedavi yapılmalıdır. Uzman hekim ve yeterli ameliyat ortamları hazırlanarak ameliyat ve tedaviler gerçekleştirilmektedir.

İletişim Formu

Akciğer Delinmesi (Pnömotoraks)

Doğrudan akciğerlerde, akciğerin komşuluğunda bulunan organlarda veya kaburga kemiklerinde meydana gelen travmalar (düşme, trafik kazası veya hastalık) sonucunda akciğer yüzeyinin delinmesi durumunda bu bölgede hava ve sıvı birikmesi gerçekleşebilmektedir. Bu ise akciğerlerin normal fonksiyonunu engeller ve nefes alıp verme sırasında ağrıya sebep olur. Cerrahi müdehale ile uzman göğüs cerrahı tarafından tedavisi gerçekleştirilir.

İletişim Formu

Travma Cerrahisi

Göğüs bölgesi ile ilgili kazalar, kesici ve delici aletlerle yaralanmalar, akciğerler ve solunum yollarına yabancı cisim kaçması ve benzeri travmalarda göğüs cerrahisi tarafından ameliyat yardımıyla tedavi uzman göğüs cerrahları tarafından yapılır.

İletişim Formu

DOKTORLARIMIZ

Prof.Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu

Şimdi Sıra Sizde. Taleplerinizi bize iletin. Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Hayal Bile Edemezsiniz!

İletişim Bilgileri