Ameliyatsız Tedavi Yöntemleri

ile Bel, Boyun, Diz ağrılarına çözümler.

FTR tedavileri

Boyun – Bel – Ayak ağrıları, Kireçlenme (Osteoartrit), Proloterapi, Kemik Erimesi (Osteoporoz), Lenfödem, Fibromiyalji, Tendinit, ESWT ve diğer tedaviler.

Fizik Tedavi yöntemleri ile daha güçlüyüz.

Fiziksel aktivitelerin arttırılması yada geriye getirilmesi için robotik dahil yeni teknolojilerden faydalanıyoruz.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon vücudun doğuştan veya hastalık, kaza gibi nedenlerle sonradan azalan veya tamamen kaybolan fonksiyonlarının tanı ve tedavisini kapsar. İki alt grubu vardır. İlki yani fizik tedavi, vücuda dışarıdan müdehale edilerek yapılan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ilaç dışı bir tedavi şeklidir. İkinci kısım yani rehabilitasyon ise doğuştan veya hastalık sonucu sonradan ortaya çıkan,

kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavileri kapsar. Fizik tedavi servislerinde kas-iskelet sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, ağrılı durumlar, sinir sıkışmaları, beyin-omurilik ve periferik sinir felçleri, inme ve serebral palsi, eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı ve spastisite, kırık-travma sonucu oluşan hastalık ve durumların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Robotik Rehabilitasyon

Robotik rehabilitasyon yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Bu hastalara robotik bir cihaz yardımıyla yürüme yeteneklerini yeniden kazandırmayı ve yürümelerini düzeltmeyi hedefleyen bir fizik tedavi şeklidir. Genel olarak inme-felç, parkinson hastalığı, omurilik yaralanmasına bağlı felç, beyin hasarı, serebral palsi, geriatrik hastalar, alzheimer hastalığı, Multipl Skleroz (MS), diz protez, ön çapraz bağ yaralanması gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

İletişim Formu

PRP (Platelet Rich Plazma)

PRP, kişinin kendi kanı alınarak bir takım işlemler sonucu elde edilen pıhtılaşma hücrelerinden zengin bir sıvıdır. Pıhtılaşma hücrelerinin çeşitli solüsyonlar veya sadece belirli bir frekansta ışın uygulanması ile parçalanarak, içindeki doku iyileştirici faktör ve hormonlar aktive edilir. Bu sıvıda yoğun olarak doku iyileştirici – yenileyici faktör ve büyüme hormon ve faktörleri mevcuttur. Bu sıvının hasarlı bölgelere enjeksiyonu yolu ile doku ve eklemlerde bir iyileşme- yenilenme reaksiyonu oluşturulması amaçlanır. Diz kireçlenmesinde (osteoartrit), eklem hastalıklarında, kas tendon yaralanması, tenisçi dirseği, omuz kas yırtık ve kronik ağrılı durumlarında da uygulanmaktadır.

İletişim Formu

İnme – Felç Tedavisi

İnme felç fizik tedavi süreci mümkün olduğunca erken başlamalı ve hastalar belirli periyotlarla ömür boyu izlenmelidir. Felç geçirenlerde fizik tedavi erken dönemde ve doğru ellerde başlanması durumunda mucizevi sonuçlar ortaya çıkmakta, vücudunun bir yarısını hiç kullanamayan bir hasta bazen tama yakın, bazende tam olarak eski becerilerine dönmektedir. Hasta ve ailesi açısından yaşam kalitesini arttıran ve yaşama yeniden bağlanmayı sağlayan bir tedaviler bütünüdür.  Bunun dışında felç tedavisinde pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri, solunum egzersizleri, yutmanın değerlendirilmesi, cilt bakımı, uygun beslenmenin sağlanması, uyku periyotlarının düzenlenmesi, psikolojik ve sosyal destek sağlanması inme/felç rehabilitasyonunun erken döneminde dikkat edilmesi gereken hususlardır. Tüm bunlar uzman FTR ekibi tarafından sağlanabilmektedir ve ilk 24-48 saatte başlanması en yüksek tedavi başarısını beraberinde getirir.

İletişim Formu

Beyin Hasarı Tedavisi

Travmatik beyin hasarında fizik tedavi rehabilitasyonun amacı, fonksiyonu iyileştirmek, felç varsa tedavi etmek, yürümeyi sağlamak, hastanın mümkün olan en yüksek seviyede bağımsızlığını sağlamak ve komplikasyonları önlemektir. Travmatik beyin hasarında hastanın fizik tedavi rehabilitasyonu erken dönemde başlatılmalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, hastalarda mevcut bulgu ve fonksiyonel düzeylerine uygun olarak; yatak içinde mobilizasyon, oturma, oturmada denge eğitimi, el – kol kullanma, yatak dışına çıkma ve transfer aktiviteleri, ayağa kalkma, ayakta denge eğitimi, yürüme faaliyetlerini içeren robotik rehabilitasyon ile entegre edilmiş şekilde planlanır.

İletişim Formu

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı, yavaş ilerleyen beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı ile seyreden nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Klinik belirtileri olarak hareketlerde yavaşlık, istirahat halinde ellerde ve çenede titreme, kol ve bacaklarda katılık, küçük adımlarla yürüme, yüz ifadesinde donukluk, aynı tonda konuşma, halsizlik, kas ağrısı, denge bozukluğu ve duruş bozukluğu sayılabilir. Parkinson hastaları tanı sonrasında ortalama 20 yıl veya daha uzun süre yaşayabilirler. Bu nedenle çeşitli tedaviler ile hastalık kontrol altına alınarak hastanın yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılır. Halen kesin tedavisi olmamakla birlikte mevcut tedaviler ilaç tedavileri, beyin uyarımı (Transkraniyal Manyetik stimülasyon), beyin pili, fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları, yürüme-denge-koordinasyon, bilgisayarlı denge ve düşme önleme eğitimi, robotik yürüme eğitimi, robotik el kol eğitimi şeklindedir.

İletişim Formu

Ağrı Tedavisi (Bel, Boyun, Kalça, Kas)

Boyun ağrıları, bel ağrıları, ayak ağrıları ve kalça ağrılarının tedavisinde FTR en temel ve en yüz güldürücü tedavi yöntemidir. Bu tip travma sonucu oluşmayan ağrıların nedenlerini belirlemede laboratuar testleri ve görüntüleme yöntemleri çoğu zaman yetersiz kalır. Bu nedenle doğru tanı dikkatli bir fizik muayene ile konabilir. Fizik Tedavi uzmanı görmeden diğer tedavi yöntemleri düşünülmemelidir. 

İletişim Formu

DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Engin Çakar

Şimdi Sıra Sizde. Taleplerinizi bize iletin. Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Hayal Bile Edemezsiniz!

İletişim Bilgileri