Kanser'i birlikte yenelim

En son yenilikleri sizin için takip ediyoruz.

Kanser’in tedavisinde yanlız değilsiniz!

Son teknolojinin yardımıyla erken tanı, Cerrahi, Radyoterapi ve Kemoterapi yöntemleri ile sizin yanınızdayız.

Kanserin Belirtileri ve Tedavisi

Kansere tanısı alınca değil ona teslim olunca yenik düşüyoruz. Bu nedenle tanı konulması sonrasında yüksek moral gücüyle onu yok etmek için var gücümüzle sizin yanınızdayız. 

Açıklanamayan kilo kaybı, ateş, açıklanamayan gece terlemeleri, halsizlik, ağrı, memede veya vücutta hissedilen kitleler, cilt değişiklikleri (ciltte koyulaşma veya ciltte kızarıklık), olağan dışı kanama, dışkılama ve idrar yapma (tuvalet) alışkanlığında değişiklik, inatçı ve geçmeyen öksürük, ben ve siğillerdeki değişiklikler kanserin belirtisi olarak karşımıza çıkabilirler.  

Kanserde yaygın olarak cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik tedaviler daha az sıklıkla kullanılır. Bu tedavi yöntemleri tek başına veya birlikte uygulanmaktadır. Zor bir tedavi sürecinin başında olan hastaların tedavi öncesi tedavinin hedeflerini, ne kadar süreceğini ve potansiyel yan etkilerini bilmek hakkıdır.

Kemoterapi

Kemoterapi, meme, akciğer, bağırsak, erkek veya kadında yumurtalık kanserleri, lenfoma ve lösemiler olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerinde başarı şansını artıran önemli bir tedavi seçeneğidir.İlaçlar damar içine, kas içine, hap şeklinde ağızdan veya bazen karın içine bölgesel yollardan uygulanabilmektedir. Kemoterapi kimi kanserlerde tek başına kullanılırken, bazılarında cerrahi, radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanmaktadır. Kemoterapi bazı kanser türlerinde kanseri tamamen yok ederek yayılmasını önlerken, bazı türlerinde ameliyatlardan sonra geride kalan kanserli hücreleri yok ederek, bazılarında ise radyoterapinin etkisini güçlendirerek etki eden bir tedavi yöntemidir. Hastalara klasik kemoterapi tedavilerinin yanı sıra hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamaları, immünoterapi gibi başarı oranı ve yaşam kalitesini yükselten seçenekler bulunmaktadır.

İletişim Formu

Radyoterapi

Vücudun hemen her bölgesinde ortaya çıkabilen kanser tipinde ve kanser hastalarının yaklaşık %50’sinde radyoterapi uygulanmaktadır. Bazı kanser türlerinde radyoterapi tek tedavi yöntemidir. Radyoterapi tek başına ya da cerrahi ve/veya ilaç tedavisi (“kemoterapi”) ile birlikte uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Yüksek dozdaki radyasyon enerjisinin tedavi amacı ile kullanılmasına “radyoterapi” ya da “ışın tedavisi” adı verilmektedir. Yüksek dozdaki radyasyonun, hücreleri öldürme yada bölünüp çoğalmalarını engelleyebilme özelliği bulunmaktadır. Kanser hücreleri normal hücrelere göre çok daha hızlı bölünüp çoğaldığından radyoterapi kanser hücreleri üzerinde normal hücrelerden daha etkilidir. Radyoterapi cerrahi öncesinde tümörü küçültme amacıyla, cerrahi sonrasında vücutta mikroskop düzeyinde kalmış olabilecek kanser hücrelerini temizleme amacıyla, bazı kanser türlerinde cerrahi müdahale ile aynı anda, cerrahi olmadan, kemoterapi ile birlikte direkt olarak tedavi amacıyla kullanılabildiği gibi hastanın ağrı, kanama gibi şikayetlerini azaltma amacıyla da uygulanabilir.

İletişim Formu

Nükleer Tıp

En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır. Bu yöntem ile tiroit, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi yani her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Diğer yandan da tiroit hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Nükleer Tıpta Kullanılan Terminolojik Kavramlar
Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir,
SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır ve çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.
PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.

İletişim Formu

Girişimsel Radyoloji

Bu yöntem ile cerrahi kesisi oluşturmadan, iğne deliği kadar küçük yollarla vücuda girilerek tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. İşlem öncesinde vücuda giriş bölgesine lokal anestezi uygulanmakta ve damardan hastayı rahatlatacak ilaçlar verilmektedir. Bu şekilde hastalar herhangi bir acı hissetmeden konforlu bir şekilde tedavi olabilmektedir. Ağrısız ve riskleri oldukça az olan bu yöntemlerle hastaların yaşam kalitesi artarak, hastanede kalış süresi kısalmakta ve hastalar işlem günü ya da genellikle bir gün sonra taburcu edilmektedir. Girişimsel radyolojide; karaciğer, meme, lenf bezleri, prostat, gibi birçok organdan biyopsiler alınabilir, kistler ve apseler tedavi edilebilir, tıkanmış olan safra ve idrar yolları açılabilir, diyaliz kateterleri takılabilir, özellikle karaciğer tümörleri özel iğne ve ilaçlarla yakılarak tedavi edilebilir. Beyin kanamasına neden olan baloncuklar veya inmeye yol açan damar hastalıkları da kafatası açılmadan girişimsel olarak tedavi edilmektedir.

İletişim Formu

Onkolojik Cerrahi

Genel cerrahi, beyin cerrahisi, üroloji, göğüs cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum ile KBB bölümlerinde kanserin ameliyatla tedavileri gerçekleştirilmektedir. Tümör cerrahilerinin uygulanması sırasında, laparoskopik ve robotik uygulamalar, minimal invaziv yöntemler, meme kanseri gibi kanser türlerinde organ koruyucu onkoplastik ameliyatlar uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

İletişim Formu

İSTANBUL ONKOLOJİ HASTANESİ İLE ORTAKLAŞA ÇALIŞIYORUZ

Şimdi Sıra Sizde. Taleplerinizi bize iletin. Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Hayal Bile Edemezsiniz!

İletişim Bilgileri