Kapsamlı Tedavi

Genel Cerrahi uzmanlık ve ekip işidir.

Guatr, Obezite, HBP, Endokrin ve diğer cerrahi problemler

Doğru tanı ve doğru bir cerrahi müdehale ile sağlığınıza kavuşun.

Genel Cerrahi sayesinde hayata tutunun.

Guatr, Endokrin, Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları, Gastroenteroloji, Proktoloji, Obezite ve Meme Cerrahisi

MRI, BT ve daha bir çok yeni teknolojiler sayesinde hastalığınızla ilgili tanı konulması durumunda Genel Cerrahi Uzmanlarının önereceği uygun tedavi yöntemiyle sağlığınıza en kısa sürede kavuşabilirsiniz. Bunu sağlarken sizlere en uygun ve steril ameliyat ortamlarını hazırlıyoruz.

Guatr (tiroid bezi)

Guatr (tiroid bezi) ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri yapılmaktadır. Diğer alanlarlada eş güdümlü olarak çalışılır. Genel cerrahi hastalarının bir bölümüde kanser hastalarıdır. Bu yüzden tanı, tetkik, ameliyat öncesi  ve sonrası ile ilgili olarak Gastroenteroloji, Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile sürekli olarak işbirliği içinde çalışılmaktadır. Ayrıca travmalı hastalarda oluşan yaralanmaların tedavisi için diğer bölümlerle birlikte çalışılır.

İletişim Formu

Obezite Cerrahisi

Hastanın beklentileri ve şişmanlık nedeni ele alınarak obezitenin cerrahi tedavisi Mide kelepçesi (gastrik bant), Tüp mide (sleeve gastrektomi), Atlatma (gastrik bypass), Laparoskopi ile tek kesiden cerrahi yöntemlerinden hastaya en uygun olanı seçilerek hastanın durumuna ve isteğine göre uygulanabilmektedir. Laparoskopik cerrahinin gelişmesiyle obezite ameliyatları artık kapalı olarak, hatta göbekten tek kesiden yapılabilmektedir. Önemli olan hastanın durumuna ve taleplerine uygun tedavinin doğru olarak belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

İletişim Formu

Endokrin Cerrahisi

Vücudun iç salgı yapan bezlerinden birisi olan tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları, nodüler guatr, zehirli guatr, tiroit kanseri, paratiroit bezi hastalıkları, böbreküstü bezi hastalıkları ve tümörleri, pankreasın iyi huylu hastalıkları ve tümörlerinin cerrahi tedavisi ile ilgili ameliyatlar ve tedaviler yapılmaktadır. Tiroid nodüllerinin tanısı iğne aspirasyon biyopsisi yardımıyla yapılmakta ve cerrahi tedavisi laparoskopik veya açık yöntemle gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde böbrek üstü bezi ve pankreas bezi endokrin tümörlerinin cerrahisi laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.  Uzman hekimlerin diğer branşlardan alacağı destekle tanı, cerrahi ameliyat ve tedavi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

İletişim Formu

Gastroenteroloji Cerrahisi

Yemek borusu (özefagus) hastalıkları olan özefajit, reflü, hiatal herni, kanserler, mide ve duodenum hastalıkları olarak bilinen ülser, gastrit, selim-stromal-malign tümörler, ince ve kalın bağırsak hastalıkları olarak bilinen ülseratif kolit, crohn hastalığı, anüs ve anal kanal problemleri olarak bilinen fissür, fistül, hemoroidal hastalık, inkontinans, prolapsus ile karaciğer-pankreas-safra kesesi ve safra yolları hastalıkları gastroenteroloji ve genel cerrahi uzmanlarınca değerlendirilip gerekli tedavisi yapılmaktadır. Tanı için radyoloji uzmanlarından destek alınır ve  girişimsel radyolojik işlemler denilen biyopsi, drenaj, stent uygulamaları yapılır. Cerrahi girişimler laparoskopik veya açık yöntemlerle hastanın konforu ve sosyal yaşamı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İletişim Formu

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi

Hepatopankreatobilier Cerrahisinde (Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi) karaciğer, safra sistemi ve pankreası tutan hastalıkların diğer alanlarla etkileşimli olarak tedavisi gerçekleştirmektedir. ERCP, laparoskopik, açık ve robot teknolojisi kullanılarak safra kesesi/yolları hastalıkları, karaciğer ve pankreas tümörleri tedavi edilmektedir.  İleri tetkikler olan ultrason, bilgisayarlı tomografi taraması ve MR gibi görüntüleme testleri uzman hekimin gerek gördüğü durumlarda yapılır. Karaciğer biyopsisi alınarak incelenebilir ve konulacak tanıya göre ameliyat kararı alınırsa hastaya gerekli bilgi verilerek uygun yöntem seçilir. Karaciğer kanseri tedavisinde genel olarak, Cerrahi müdahale, Ablasyon veya Embolizasyon gibi bölgesel tedaviler, Kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi ve Radyoterapi uygulanır. 

İletişim Formu

Meme Cerrahisi

Meme kanserinde önemli olan erken tanıdır. Bu nedenle düzenli muayene ve tetkikler önem kazanmaktadır. Eğer memede iki haftadan uzun süre ele gelen sertlik veya kitle, meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği, meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara olması, meme veya meme başında içeri doğru çekinti olması, memenin şeklinde değişiklik, meme başlarının pozisyonlarında değişiklik, meme başında ortaya çıkan akıntı v.b. durumlarda uzman bir hekimin kontrolünde fayda vardır. Meme kanserlerinde ilk olarak tümörlü bölgenin çıkarılması ve meme bütünlüğünün korunması amaçlanır. Ancak memede kanser tümörlerinin mastektomi adı verilen memenin tümünün alınması gerekebilir. Bu durumda hastanın organ kaybının olmaması ve sosyal hayatının korunması maksadıyla plastik ve rekonstrüktif cerrahilerle meme estetiği sağlanabilmektedir.

İletişim Formu

Proktoloji Cerrahisi

Anorektal hastalıklar olarak adlandırılan kalın bağırsak, rektum ve anal bölge hastalıklarının tanısının doğru konulması ve gerekli tedavinin uygulanması gerekmektedir. Proktoloji cerrahisinde iç ve dış hemoroid, kabızlık, anas fissür, perianal abse ve fistüller, gaita kaçırma, bağırsak fıtığı, kıl dönmesi, anal kaşıntı, kolorektal kanserler ile anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir. Konusunda uzman doktorlar, ileri teknolojik tetkik yöntemleri ve donanım kullanarak teşhis ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

İletişim Formu

DOKTORLARIMIZ

Op.Dr.Hasan Şenerdem

Şimdi Sıra Sizde. Taleplerinizi bize iletin. Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Hayal Bile Edemezsiniz!

İletişim Bilgileri