LASIK, Femto LASIK ve WaveFront

teknikleri ile göz tedavinizde kesin çözümler.

Göz Tedavileri

LASIK, Femto LASIK ve WaveFront teknikleri ile göz rahatsızlıklarına hızlı ve kalıcı çözümler sunuyoruz.

Lazerle Göz Tedavisi

Lazerle yapılan göz ameliyatlarında korkmanıza gerek yok. Gözünüz aslında çizilmiyor. Gözünüzün saydam ön tabakası olan korneaya ablasyon dediğimiz buharlaştırma tekniğiyle yeni şekil veriliyor.

Excimer Laser, LASIK, No Touch Laser (TPRK) adları ile anılan bu tedavilerde öncelikle hekimin sizin gözünüzdeki problemi en iyi şekilde belirlemesi ve en uygun yöntemi seçerek sizi bilgilendirmesi gerekiyor. Bu yüzden konusunda uzman doktorların yapacağı muayenelerden sonra hangi yöntemin kullanılmasının doğru olacağına karar verilmektedir.

  En son teknolojiyle donatılmış özel merkezlerde yapılan göz tedavileri sonucunda en kısa sürede göz probleminizin çözülmesi beklenir. Yapılacak operasyona göre bu süreler farklılık gösterecektir. Bu yüzden durumunuzun doktorunuz tarafından analiz edilerek bilgilendirilmeniz en doğru yöntemdir. 

  LASIK

  LASIK, İngilizce “Laser-Assisted in Situ Keratomileusis” kelimesinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. LASIK odaklanma kusurlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. 18 yaşını dolduran ve son 1 yılda gözlük numarasında değişim olmayan hastalar bu tedaviye adaydır. Lasik uygulanabilmesi için göz’deki kırılma kusurunun ve göz’ün yapısının uygun olması gerekmektedir. LASIK ile 12,0 dereceye kadar miyopi 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat tedavi edilebilmektedir.

  İletişim Formu

  WaveFront Tekniği

  WaveFront Teknolojisi, kartal göz tekniği olarak da bilinmektedir. Standart lasik tekniğinde amaç gözdeki dereceyi yok etmek iken WaveFront tekniğinde amaç, görme kalite ve seviyesini daha da arttırmaktır. Bunun yanında gece görüş problemlerini azaltmak hedeflenmektedir. Özellikle kornea düzensizliği olan ve tembelliğe bağlı görmesi az olan hastalarda standart tedavi ile elde edilemeyen daha kaliteli ve iyi görme sağlanmaktadır.

  İletişim Formu

  Femto LASIK

  Femto LASIK tedavisinde özellikle korneası ince olan, gözü küçük olan ve daha önce operasyon geçirmiş hastalarda planlanan çap, kalınlık ve derinlikte kapakçık hazırlayabilme imkanı vardır. Astigmat, miyop ve hipermetropi tedavisinde kullanılan Femto LASIK tedavisinde, standart LASIK’te kapakçık kaldırmak için kullanılan otomatik alet kullanılmamaktadır. Kapakçık hazırlanması da, “Femtosaniye lazer” denilen başka bir lazerle olmaktadır. Femto LASIK tedavisinde astigmat, miyop ve hipermetropinin tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir. Ameliyat sonrası 0,50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur.

  İletişim Formu

  Katarakt Ameliyatı

  Katarakt, gözün renkli kısmı olan iris dokusunun arkasında olan doğal lensin saydamlığını yitirerek görmeye engel olmasıdır. Görmede yavaş yavaş azalma, görüntüde ve renklerde soluklaşma, gece görüşte bozulma, okuma zorluğu, gözlük numaralarında sık değişme ve çift görme gibi belirtiler katarakt habercisidir. Teşhis için detaylı bir göz muayenesi gerekir. Cerrahi olarak tedavi edilir ve günümüzde katarakt ameliyatı, “Fakoemülsifikasyon” denen teknikle ultrason enerjisi ile kataraktlı mercek parçalanarak yapılmaktadır. Öncelikle giriş kesileri gerçekleştirilir ve daha sonra kataraktlı mercek FAKO ile parçalanarak temizlenir ve göz içine yapay mercek konulur. Ameliyat süresi 15-20 dakika gibi oldukça kısadır. Detaylı bilgiyi muayene sırasında doktorunuz size verecektir.

  İletişim Formu

  DOKTORLARIMIZ

  Op. Dr. Sibel Pınar

  Şimdi Sıra Sizde. Taleplerinizi bize iletin. Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Hayal Bile Edemezsiniz!

  İletişim Bilgileri